• HA500

  Termometër balli pa kontakt

  temperatura e ballit
  • Distanca e matjes brenda 5cm (2 inç)
  • Matje për 1 sekondë
  • Temperatura e ballit
  • Temperatura e objekteve
  • Alarm për temperaturë të lartë
  • 9 memorie
  • Kalim mes °C / °F
  • Ekran me ndriçim
  • Fikje automatike
  • Tregues i nivelit të ulët të baterisë
  • Vetë-diagnostikim për defekte

  Sistem i avancuar i matjes me infrared

  Për matje të temperaturës pa kontakt - Teknologjia e avancuar e matjes së temperaturës me infrared pa kontakt siguron matje të sigurta, të sakta, të besueshme dhe higjienike për matjet, si për ballin, ashtu edhe për temperaturën e ambientit. Të dhënat e tabelës për temperaturën e ballit janë llogaritur dhe zhvilluar sipas statistikave të informacioneve klinike sistematike të lëkurës për personat me temperaturë dhe ata pa temperaturë, në kushte të ndryshme operimi. Termometri me matje një-sekondëshe pa kontakt në lëkurë është një alternativë e përshtatshme për të matur temperaturën e trupit dhe për të parandaluar kontaminimin duke bërë matjen rreth 5 cm larg ballit.

  I saktë klinikisht

  Si ta përdorni HA500?

  Aksesorët

  • Bateri
  • Manuali i udhëzimeve