• CalPro

  Rossmax Sistemi i kalibrimit të lëvizshëm

  Shumica e agjencive rregullatore sugjerojnë të bëhet kalibrimi i matjeve të presionit të aparatit me anë të masave teknike; aparati mund të kalibrohet vetëm nga prodhuesi ose me anë të një mjeti të sofistikuar. Duke ditur rëndësinë e rikalibrimit të aparateve dhe rëndësinë e përdoruesve, Rossmax i ka kushtuar 2 vjet zhvillimit të sistemit të parë botë për kalibrimin e lëvizshëm. Thjesht lidheni aparatin Rossmax me sistemin, dhe me përdorimin intuitiv tani kalibrimi mund të bëhet brenda pak sekondash.

  Aksesorët

  • Çantë mbajtëse
  • Tuba dhe konektorë ajri
  • Kabëll Data Link
  • Adaptor
  Instruction Manual Languages
  (EN)